این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۲ بهمن ۲۳, چهارشنبه


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203182396905995&set=a.1179427131075.27307.1390052760&type=1&theater
عراق حتی برای مردم خودش ناامن شده است
 
وضعیت ساکنان لیبرتی نیز در چنین شرایطی روز به روز خطرناکتر میگردد. باید آنها را از عراق به فوریت خارج کرد. نجات جان آنها اصلی ترین و مبرم ترین وظیفه انسانی است. ساکنان لیبرتی را هر چه زودتر به هر شکل ممکن. فردی، گروهی، چند نفره از عراق خارج کنید.

۱۳۹۲ بهمن ۱۳, یکشنبه

حنیف حیدرنژاد

http://campaignlettre.blogspot.fr/2014/02/blog-post_3816.html

اینجا اشرف بود. بارها مجاهدین در اشرف کشتار شدند

اینجا اشرف بود. بارها مجاهدین در اشرف کشتار شدند

کشتارگاه

کشتارگاه

سرود آزادی. فرخی یزدی

آی آدمها

آی آدمها

کمپین

کمپین