این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۱ اسفند ۴, جمعه

Call to Action for the immediate transfer of camp liberty residents

 

Call to Action
for the immediate transfer of camp liberty residents


On Saturday February 9th, 2013 the defenseless residents of camp liberty were attacked by mortar and rockets that were launched into their camp that resulted in seven deaths and numerous injuries to its residents.
 
We strongly condemn this despicable violent attack on the residents of Camp Liberty in Iraq and call for their immediate transfer into a safe neutral country.
 
This campaign has nothing to do with any specific personal or political ideology.  We base this campaign on basic human rights and call on all the human rights organizations to get involved in stopping these systematic attacks on defenseless asylum seekers.
 
 The Islamic republic regime of Iran is after the total elimination of each member of Camp Liberty and the Iraqi government is assisting them in their efforts.  The Iraqi government is not upholding their commitment to the United Nations, the European Union and the United States in providing a safe haven to the residents of Camp Liberty.
 
The camp Liberty was supposed to be a temporary base until its residents are transferred to safe host countries. After this attack, this camp is not a safe and secure place anymore.
 
We call upon the United Nations and other responsible organizations for the immediate safe transfer of these defenseless political asylums before anymore future attacks.
 
Contact : campaign.liberty@yahoo.com
 
Signature list:اینجا اشرف بود. بارها مجاهدین در اشرف کشتار شدند

اینجا اشرف بود. بارها مجاهدین در اشرف کشتار شدند

کشتارگاه

کشتارگاه

سرود آزادی. فرخی یزدی

آی آدمها

آی آدمها

کمپین

کمپین