این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۳ شهریور ۱۲, چهارشنبه

برجسته کردن نقش عوامل خارجی

برای توجیه مسئولیت گریزی شخصی یا تشکیلاتی


حنیف حیدرنژاد


و آیا، اینکه عوامل و معادلات خارجی (خارج از تصمیم گیری های رهبری سازمان مجاهدین)، تشدید کننده خطرات در عراق و زمینه ساز کشتار و خونریزی بیشتر در آن کشور هستند، اتفاقا مسئولیت این رهبری را نسبت به اتخاذ تصمیم گیری هایش در نجات هر چه سریع تر جان ساکنین کمپ لیبرتی افزایش نمی دهد؟

اینجا اشرف بود. بارها مجاهدین در اشرف کشتار شدند

اینجا اشرف بود. بارها مجاهدین در اشرف کشتار شدند

کشتارگاه

کشتارگاه

سرود آزادی. فرخی یزدی

آی آدمها

آی آدمها

کمپین

کمپین