این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۳ آبان ۱۵, پنجشنبه


درگذشت فریده ونایی یکی دیگر از نفرات انتقالی از لیبرتی به آلبانی


صف کسانی که بر اثر بیماری در لیبرتی از دنیا می روند در حال طولانی شدن است. چه تعداد دیگر بیمار در معرض مرگ در حال حاضر در لیبرتی وجود دارد و برای خروج آنها چه کارهایی انجام شده است؟ در پشت قفل شدن خروج ساکنان لیبرتی از عراق چه دستهای پنهانی قرار دارند؟ اینها سئوالات بی پاسخی است که هرگز مجاهدین به آن پاسخی نداده اند.

اینجا اشرف بود. بارها مجاهدین در اشرف کشتار شدند

اینجا اشرف بود. بارها مجاهدین در اشرف کشتار شدند

کشتارگاه

کشتارگاه

سرود آزادی. فرخی یزدی

آی آدمها

آی آدمها

کمپین

کمپین