این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۳ بهمن ۲۵, شنبهروز دوشنبه 9 فوریه دومین سالگرد کشته شدن شش نفر از ساکنان لیبرتی در حمله موشکی 21 بهمن 91 بود. ولی با تعجب تمام شاهد بودیم که مجاهدین در این رابطه کاملا سکوت کردند و از آنها در هیچ یک از سایت ها و صفحات فیس بوکی هوادارانشان یادی نشد! سکوت مطلق در تمامی رسانه های مجاهدین و وابستگانشان در روز 9 فوریه ....

اینجا اشرف بود. بارها مجاهدین در اشرف کشتار شدند

اینجا اشرف بود. بارها مجاهدین در اشرف کشتار شدند

کشتارگاه

کشتارگاه

سرود آزادی. فرخی یزدی

آی آدمها

آی آدمها

کمپین

کمپین